Meníme Váš biznis K lepšiemu.... Zobraziť viac
Home
Vybudujeme súbor inovatívnych online nástrojov, ktoré pomôžu vytvoriť pozitívny obraz o každej firme
ako na internete tak aj mimo neho
Home

Naše poslanie

CBOK

Poslaním spoločnosti sú inovácie a poskytnutie podnikateľom nástroje k budovaniu pozitívneho image na internete aj mimo neho. Naším cieľom je umožniť klientom osloviť čo najširšiu skupinu zákazníkov vďaka moderným technológiám, ktoré umožňujú účinne konkurovať na globálnom trhu potrieb a očakávaní. V našej práci používame celý rad nových technológii, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny obraz. Robíme inovatívne reklamné kampane a to i v celosvetovom meradle. Vďaka tomu pomáhame firmám vyčnievať z davu.


Spoločnosť CVNZ s.r.o. bola vytvorená pre spoločnosti, ktoré ocenia vysokú kvalitu služieb a neobvyklé aktivity v oblasti internetového marketingu. Chceme byť vždy blízko k našim klientom, aby sme dokázali uspokojiť aj ich najnáročnejšie požiadavky a fungovať čo najúčinnejšie v obore. Náš nekonvenčný štýl vytvárania rozpoznateľnej značky nám umožní získať stále nových zákazníkov.

Spoločnosť CVNZ s.r.o. z Košíc si kladie za cieľ vytvoriť skupinu spravodlivých a spoľahlivých podnikateľov, s ktorými môžu spolupracovať bez obáv ako zákazníci, tak i ďalší obchodní partneri. Preto sme vytvorili pre každého podnikateľa dostupný produkt, ktorým je Certifikát Dôveryhodná Firma. Pre našu spoločnosť je najvyššou hodnotou vždy Klient.

Home

CERTIFIKÁT "Dôveryhodná firma"

Projekt "Dôveryhodná Firma" bol vyvinutý a realizovaný po prvý krát v Poľsku v roku 2013 firmou CBOK Sp. z o. o. Sp. k., v meste Rybník. Jej cieľom je poskytovať potencionálnym zákazníkom prístup k súborom firiem, ktoré si zaslúžia uznania za vysokú kvalitu poskytovaných služieb a využívania zásad etiky v oblasti riadenia spoločnosti. Spoločnosť ocenená Certifikátom "Dôveryhodná Firma" je charakterizovaná nielen spoľahlivosťou poskytovaných služieb, ale taktiež bezchybnou povesťou medzi zákazníkmi a obchodnými partnermi. V roku 2014 bol predstavený projekt "Dôveryhodná Firma" v Českej republike a Maďarsku. Na začiatku roku 2015 sa k uvedeným krajinám pridalo taktiež Bulharsko, Slovensko a Francúzko. V súčasnej dobe naša spoločnosť zamestnáva viac ako 200 ľudí v šiestich krajinách Európy a ďalej sa rýchlo rozrastá. Vďaka použitiu najnovších riešení v oblasti teleinformatiky, môže spoločnosť aj naďalej aktívne rozširovať rozsah svojich činností a zabezpečiť stabilné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. doveryhodnafirma.eu navštívi mesačne okolo 25 tisíc užívateľov. V tejto chvíli spolupracujeme s viac ako 76 tisícami firiem z rôznych štátov.

CBOK

Ďalšie informácie

1.

Ako sú vyberané firmy, ktoré sa môžu zapojiť do projektu?

Cieľom štúdie je overiť, či má spoločnosť akékoľvek negatívne recenzie na internete. Prvá etapa zahrňuje stanovenie výskumnej skupiny. Naša výskumná skupina sú všetky spoločnosti, ktoré pôsobia na danom území. S týmto cieľom je potrebné prehľadať sieť a vyhľadať negatívne názory napísané svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi. Vzhľadom k tomu, že preskúmanie všetkých podnikov registrovaných v danej krajine je veľmi zložité a časovo náročné, špecialisti firmy CVNZ s.r.o. vyvinuli a implementovali špeciálny software, ktorý vykonáva výber z veľkého množstva tých podnikov, ktoré si zaslúžia - vďaka svojej dobrej povesti ocenenie v projekte Dôveryhodná Firma. Zmienený software umožňuje výber firiem na základe tzv. koeficientu názorov. V súčasnej dobe žiadna iná inštitúcia nevykonáva analýzy s použitím takého to typu metodiky.

2.

Čo je koeficient názorov?

Koeficient názorov je číselná hodnota, ktorá môže prijať dve hodnoty "0" alebo "1". V prípade spoločnosti, ktorá nemá negatívne názory na Internete má ukazovateľ hodnotu "0", čo znamená, že organizácia prešla testovaním pozitívne a môže sa zúčastniť projektu "Dôveryhodná Firma". V prípade, že máme dočinenia s firmou, na ktorú boli nájdené negatívne názory, tento ukazovateľ má hodnotu "1" a spoločnosť bude automaticky označená ako nespoľahlivá.

3.

Ako softvér zistí, ktorá spoločnosť má negatívny názory, ohlasy?

Hľadanie negatívnych názorov je založené na zozname slov a výrazov, ktoré nazývame citlivé frázy. Napríklad sa môže jednať o také slová ako "zlodej", "podvodník", "ukradol", "nezaplatil", "zničil", "klamár", "odradzuje", "nedoporučujem" atď. Zoznam citlivých fráz obsahuje niekoľko sto slov a výrazov, ktorými nespokojní zákazníci a partneri najčastejšie popisujú spoločnosti a nimi už využívané služby s ktorými neboli spokojní.

Autorský software vyhľadáva všetky citlivé slová alebo frázy v spojení s názvom skúmanej spoločnosti. Je potrebné poznamenať, že tento software nevyhľadáva pozitívne názory o skúmaných firmách, čo znamená, že spoločnosť, ktorá sa dostala do projektu s istotou nevlastní negatívne názory, ale nemôžeme potvrdiť, že nemá nejaké iné ďalšie reakcie.

4.

Prečo zisťujeme iba negatívne názory?

Odpoveď je veľmi jednoduchá - na rozdiel od negatívnych ohlasov - pozitívne ohlasy nie sú spoľahlivé. V poslednej dobe sa čoraz častejšie stáva obľúbenou praxou medzi firmami zverejňovanie vlastných pozitívnych názorov na internete. Ktokoľvek môže napísať pozitívnu reakciu o svojej spoločnosti alebo požiada svojho kamaráta, priateľa alebo člena rodiny. Na druhej strane si vlastník firmy nikdy nenapíše negatívnu recenziu na svoju spoločnosť.

Druhým dôvodom, pre ktorý overujeme iba negatívne názory je fakt, že spokojní zákazníci často neinformujú nikoho o tejto skutočnosti. Oni nenapíšu pozitívny názor na organizáciu, ani keď sú s ich službami spokojní. Je to hlavne kvôli tomu, že spokojnosť zákazníka so službou alebo zakúpeným produktom by mala byť štandardom - pokiaľ za niečo platíme, máme právo požadovať služby na najvyššej úrovni.

5.

Čo sa stane v prípade, keď spoločnosť prejde testom pozitívne?

Naši konzultanti telefonicky kontaktujú každú spoločnosť, ktorá úspešne prešla testovaním s ponukou možnosti získania certifikátu v papierovej podobe. Pokiaľ si zákazník praje doručiť Certifikát "Dôveryhodná Firma", obdrží e-vizitku na webových stránkach a zásielku, ktorá zahŕňa:

  • Papierovú a opečiatkovanú verziu certifikátu s plným názvom spoločnosti a informáciou za čo bol tento certifikát poskytnutý;
  • Vode odolnú nálepku vo formáte A6 s logom projektu "Dôveryhodná Firma";
  • Faktúru, na ktorej sa nachádzajú dáta pre prihlásenie na portál doveryhodnafirma.eu;
  • Čestné prehlásenie, že poplatok za aktiváciu e-vizitky je jednorázový.
6.

Čo je e-vizitka a k čomu slúži?

E-vizitka je zápis do katalógu firiem, ktoré vlastnia certifikát "Dôveryhodná Firma". Vďaka nej každý zákazník, ktorý navštívi stránku doveryhodnafirma.eu zistí, či organizácia, s ktorou má v úmysle naviazať spoluprácu je firma, ktorej je možné dôverovať. Vďaka aktivovanej e-vizitke rozvíja spoločnosť svoj pozitívny image na sieti - zadaním názvu spoločnosti vo vyhľadávači Google sú užívatelia internetu informovaní o tom, že vlastní Certifikát "Dôveryhodná Firma". Okrem toho má e-vizitka za cieľ ochrániť projekt proti nekalým praktikám zo strany tých spoločností, ktoré nemôžu získať certifikát v dôsledku negatívneho výsledku testu a chceli by si tento certifikát vytlačiť. Tieto spoločnosti sa nenachádzajú na stránkach projektu a vďaka tomu si môžete ľahko skontrolovať dôveryhodnosť organizácie, ktorá certifikát obdržala.

Je taktiež potrebné poznamenať, že spoločnosti, ktoré sa zúčastnili v projekte môžu používať e-vizitku tak dlho, ako to považujú za vhodné, bez toho, aby im vznikli dodatočné náklady. S tým cieľom sa vystavuje aj čestné prehlásenie, že poplatok za aktiváciu je jednorázový.

7.

Aké sú skutočné výhody pre účastníkov projektu?

Stojí za zmienku, že účasť v projekte je spojená s bezkonkurenčne nízkymi nákladmi v porovnaní s mnohými výhodami, ktoré zo sebou prinášajú. Hlavným účelom Certifikátu "Dôveryhodná Firma" je vytvoriť pozitívny obraz účastníka projektu na internete aj mimo neho. Medzi mnohé výhody môže zahrňovať okrem iného:

Vzbudenie dôvery - štatisticky viac než polovica klientov, ktorí si vyberajú medzi dvoma neznámymi spoločnosťami s podobnou ponukou, zvolia si spoločnosť, ktorá vlastní certifikát "Dôveryhodná Firma".
Odlišnosť od konkurencie - vďaka Certifikátu Dôveryhodná Firma sa firma odlišuje od konkurencie, čím si zvyšuje možnosť úspechu
Budovanie pozitívneho obrazu - malé a stredné podniky nemajú tak vysoké rozpočty na reklamu ako veľké spoločnosti alebo korporácie. E-vizitka na stránkach projektu im pomáha pri vytváraní pozitívneho obrazu na sieti i mimo neho.
Efektívne propagačné nástroje - merateľný prínos vyplývajúci z toho, že z výskumu vykonaného Centrom Nové Technológie až 80% zákazníkov radšej využíva služby spoločností, ktoré sa označujú aktívnym spôsobom na sieti.
Podpora rozvoja spoločnosti - systematický výskum a odpovedajúce riadenie výsledku majú pozitívny dopad na rozvoj spoločnosti.
Silný argument v obchodnom jednaní - stojí za to sa pochváliť, že je spoločnosť spoľahlivá. Dobrá povesť na sieti vzbudzuje väčšiu dôveryhodnosť.
Home

Čo o nás hovoria naši [b klienti

Quote
Obdržali sme mnoho telefonátov od užívateľov stránky www.doveryhodnafirma.eu. Som príjemne prekvapený, e-vizitka je výbornou formou dodatočnej reklamy.
Andrzej Marks "MARKS" Priemyselná Mechanika MARKS
Quote
Dobrá komunikácia na začiatku určite uľahčuje ďalšiu spoluprácu. Keď zákazník vidí, že sme "Dôveryhodná firma", prichádza do našej firmy s pozitívnym postojom.
Beata Wawrzyńczuk Aktivná spoločnosť Acti group
Quote
Som rád, že konečne nejaká inštitúcia ocenila našu spoločnosť. Teší ma, že zákazníci sú spokojní so službami, ktoré poskytujeme, pretože to bolo pre nás vždy prioritou.
Bogdan Pająk Pająk Bogdan Zlatníctvo Pająk
Quote
Zaoberáme sa internetovým marketingom, pretože vieme aký je dôležitý image firmy na sieti. Ocenenie v skutočnosti vytvára pozitívny image spoločnosti.
Ziemowit Handke Kontento Kontento
Home

Náš tím

Zobraziť viac
Ferenc Csadi
Ferenc Csadi Regionálny riaditeľ hu Maďarsko
Adelina Sinc
Adelina Sinc Director Europe ro Rumunsko
Szántó Emese
Szántó Emese Team Leader Hungary ro Rumunsko
Mariana Vasile
Mariana Vasile Manažér kancelárie ro Rumunsko
Jelena Cvetkovic
Jelena Cvetkovic Manažér kancelárie rs Srbsko

hu hu Maďarsko
sk sk Slovensko
rs rs Srbsko
ro ro Rumunsko
Home

Najčastejšie kladené otázky

1.

Ja nemám žiadne reakcie, ako bola preverená moja spoločnosť?

Po vykonaní príslušných expertíz, bola vytvorená inovatívna a autorská metodológia výskumu, ktorá povolila - na základe vytvoreného algoritmu - definovať tzv. Koeficient názorov. Špecializovaný software skúma výskyt negatívnych komentárov na sieti o konkrétnej spoločnosti a nie, či na Internete objaví všeobecné názory na témy o danej spoločnosti. Pozornosť je predovšetkým zameraná na chýbajúce negatívne komentáre, pretože sú spoľahlivejšie ako tie pozitívne.

2.

Na akých stránkach vyhľadávate dané reakcie? Nemám svoje vlastné stránky.

Nemusíte mať svoje webové stránky, aby ste mohli prejsť testom pozitívne. S cieľom overiť firmu algoritmom koeficientu názorov, neobmedzujeme sa na žiadne konkrétne stránky, software prehľadáva celý Internet - diskusné fóra, sociálne siete atď.

3.

Neobjednali sme si žiaden výskum.

V tejto štúdii boli zobraté do úvahy všetky podniky na Slovensku, zatiaľ čo sa do projektu kvalifikovala iba časť. Celý výskum sa vykonáva na náklady spoločnosti CVNZ s.r.o.

4.

Môže každá firma získať Certifikát Dôveryhodná Firma?

Výskumu sa zúčastnili všetky spoločnosti v danej zemi, ale Certifikát môžu získať iba tie firmy, ktoré prešli testom pozitívne. To znamená, že sa do projektu kvalifikovali iba tie spoločnosti, na ktoré sa neobjavili žiadne negatívne reakcie na Internete.

5.

Kto je koordinátorom projektu?

Koordinátorom projektu "Dôveryhodná Firma" je Tomasz Kwiek, riaditeľ pre Východnú Európu.

6.

Môžeme sami prihlásiť firmu do výskumu?

Každá spoločnosť má právo sa prihlásiť do výskumu sama. Výsledok obdrží do siedmych pracovných dní. Pozývame vás k prihláseniu sa cez stránku: doveryhodnafirma.eu/signUp.

7.

Ktoré štáty sú zapojené do tohoto projektu?

V súčasnej dobe projekt "Dôveryhodná Firma" pôsobí v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Francúzku a Bulharsku.

8.

Je e-vizitka na stránke www.doveryhodnafirma.eu na neobmedzenú dobu? Môžeme ju využívať bez ďalších poplatkov?

Vizitka na stránkach projektu je k dispozícii po celú dobu pôsobenia Vášho podnikania. Poplatok vynaložený za aktiváciu je jednorázový, čo je potvrdené čestným prehlásením dodaným ku každej zásielke. Používanie e-vizitky neprináša so sebou žiadne ďalšie náklady.

Home

KONTAKT

Napíšte nám
* - povinný údaj
Kontaktné údaje

Centrum Výskumu Názorov Zákazníkov s.r.o.

Adresa

Werferova 1, 040 10 Košice (v OR Mlynská 27, 040 01 Košice)

Vyznač trasu

IČO:
48043940

Telefón
+421 910 730 990
E-mail
cvnz@cvnz.eu